survivor

  1. PVS

    Addon 2x Pickem & Survivor - Trò chơi dự đoán thể thao ảo cho XenForo 2 2.2.1

    Pickem & Survivor - Trò chơi dự đoán thể thao ảo cho XenForo 2 2.2.1 Pickem là một trò chơi dự đoán thể thao ảo. Cho dù chống lại sự chênh lệch hay tăng thẳng, bạn có nhiệm vụ chọn kết quả của mỗi trận đấu trong một tuần nhất định cho cả mùa giải. Survivor là một biến thể phổ biến của Pickem...
Top Bottom