tags xenforo 2.0

  1. cuongcongnghe

    Help Lỗi không thể thêm tags vào bài viết trên xenforo 2

    Mình đang dùng xenforo 2.0.4 cài mới từ vnxf nhưng khi mình tạo tags trong chức năng tags mặc định của xen và cấp quyền thành viên hết rồi mà vẫn không thể thêm tags vào bài viết Giúp mình với nó không hiện ra chổ thêm tags vào bài viết cho mình hỏi thêm là cái chức năng tags mặc định của xen nó...
  2. Trung Nhẫn

    Help Cần giúp đỡ Add-on Tags Xenforo 2.0

    Cho mình xin Add-on Tags Xenforo 2.0 với, hiện mình up lên bản 2.0 hầu như add-on cho web hầu như cực hiếm. Mong mọi người giúp đỡ ạ!
Top Bottom