taigachat

 1. PVS

  Language TaigaChat Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat

  TaigaChat Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on TaigaChat trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 2. PVS

  Addon Taigachat Tags - Gắn thẻ cho Taigachat

  Taigachat Tags - Gắn thẻ cho Taigachat 1.0 Thêm 3 nút vào trong taigachat, gửi tin nhắn riêng, gắn thẻ thành viên và report các thành viên. Trước Sau Bạn có thể gắn thẻ một người dùng, bạn có thể gửi tin nhắn riêng một cách nhanh chóng và report tin nhắn của người dùng. Người dùng không...
 3. PVS

  Addon Tin nhắn khi người dùng bị cấm từ shoutbox

  Tin nhắn khi người dùng bị cấm từ shoutbox 1.0 Add-on này hiển thị một thông điệp thích hợp khi bạn cấm người dùng trong chatbox. Nó chỉ hoạt động trong phiên bản PRO của add-on Taigachat! Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon TagColorShoutbox for TaigaChat Pro - Gắn thẻ màu sắc trong Shoutbox cho TaigaChat Pro

  TagColorShoutbox for TaigaChat Pro - Gắn thẻ màu sắc trong Shoutbox cho TaigaChat Pro 1.0.0 Add-on này cho phép bạn gắn thẻ các thành viên kết nối với các màu sắc trong shoutbox để cho nó tươi mới và bắt mắt hơn! Tương thích: TaigaChat Pro 1.4.x Trong bảng điều khiển quản trị, bạn có thể...
 5. PVS

  Addon Outils de modérations for TaigaChat Pro - Công cụ kiểm duyệt cho TaigaChat Pro

  Outils de modérations for TaigaChat Pro - Công cụ kiểm duyệt cho TaigaChat Pro 1.4.0 Add-on này sẽ cho phép bạn quản lý tốt hơn thành bị bị cấm trong shoutbox của bạn, thêm một bảng xếp hạng các poster hàng đầu và nói chuyện với BOT cho vui. Yêu cầu bạn phải cài đặt add-on TaigaChat Pro trước...
 6. PVS

  Addon TaigaChat Pro Essentials - Mở rộng chức năng TaigaChat Pro

  TaigaChat Pro Essentials - Mở rộng chức năng TaigaChat Pro 1.0.0p3 Hiện nay, tiện ích này sẽ không làm việc với "kích hoạt" Speed Mode hoặc "HTTPS compatibility mode"! User Tagging Thích tin nhắn Trang Top Shouts Tùy chọn Admin Tổng hợp: Nếu người dùng...
 7. PVS

  Addon Auto-posters for Taigachat Pro - Tự động gửi tin nhắn cho Taigachat Pro

  Auto-posters for Taigachat Pro - Tự động gửi tin nhắn cho Taigachat Pro 1.0.0 Add-on này cho phép bạn lập chương trình tự động trả lời! Chú ý: bạn phải có add-on TaigaChat Pro để sử dụng tiện ích này! Add-on này cho phép bạn tạo các tin nhắn sẽ đăng theo chương trình đã lập sẵn, bạn có thể...
 8. PVS

  Addon Vote Ban TaigaChat - Thêm chức năng bỏ phiếu cấm cho TaigaChat

  Vote Ban TaigaChat - Thêm chức năng bỏ phiếu cấm cho TaigaChat 1.0.1 Add-on này cho phép các thành viên của bạn bỏ phiếu cấm cho các thành viên khác! Chú ý: bạn phải có add-on TaigaChat Pro để sử dụng tiện ích này! Usergroup permission cho phép bạn thiết lập những người có thể bỏ phiếu cấm...
 9. B

  Addon Automatic Answers & Ranking TaigaChat - Tự động trả lời & xếp hạng cho Taigachat

  Automatic Answers & Ranking TaigaChat - Tự động trả lời & xếp hạng cho Taigachat 1.0.1 Add-on này cho phép bạn có thêm một chương trình tự động trả lời khi những từ ngữ cụ thể nhập vào taigachat! Chú ý: Bạn phải cài đặt add-on TaigaChat Pro để sử dụng tiện ích này! Một nút sẽ được thêm vào để...
Top Bottom