tạo ảnh đại diện và ảnh bìa trùng khớp

  1. PCO

    Tạo ảnh đại diện và ảnh bìa trùng khớp nhau trên Facebook không cần dùng Photoshop

    Tạo ảnh đại diện và ảnh bìa trùng khớp nhau trên Facebook không cần dùng Photoshop Bạn đã từng bắt gặp một profile Facebook có ảnh đại diện khớp ảnh bìa vô cùng thú vị ở đâu đó. Vậy bạn đã biết cách để tạo avatar khớp ảnh bìa Facebook độc đáo cho riêng mình chưa? Nếu chưa thì hãy làm theo...
Top Bottom