teamspeak

  1. PVS

    Addon 2x TeamSpeak Widget in SideBar - Thêm widget TeamSpeak vào SideBar của XenForo 2

    TeamSpeak Widget in SideBar - Thêm widget TeamSpeak vào SideBar của XenForo 2 1.1.0 Add-on này sẽ thêm widget TeamSpeak vào Sidebar của XenForo 2. Option Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon TeamSpeak 3 Integration - Tích hợp TeamSpeak 3

    TeamSpeak 3 Integration - Tích hợp TeamSpeak 3 1.0.0 Beta 6 TeamSpeak 3 Integration cho phép bạn thiết lập một kết nối và quản lý máy chủ TeamSpeak của bạn. Tính năng: Cho phép user group XenForo được đồng bộ hóa với các nhóm máy chủ TeamSpeak. Về cơ bản cho phép bạn tự động hóa và loại bỏ...
Top Bottom