text

 1. PVS

  Addon 2x NoOverlightenedTextColor - Màu văn bản không quá sáng cho XenForo 2 1.0.0

  NoOverlightenedTextColor - Màu văn bản không quá sáng cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này chỉ đơn giản là tự động đổi màu bất kỳ văn bản nào trên diễn đàn nếu nó xung đột với chủ đề hiện tại (quá tối ở chế độ tối hoặc quá sáng ở chế độ sáng). Hoạt động trên cả giao diện chế độ tối và sáng. Đã thử...
 2. PVS

  Addon 2x Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.6

  Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.6 Thay thế logo hình ảnh bằng dạng văn bản. Câu hỏi và câu trả lời: Q: Làm cách nào để thay đổi các phần tử CSS? A: Chỉnh sửa template andy_logo_font.less. Q: Làm cách nào để làm cho văn bản logo nhỏ hơn để responsive? A: Chỉnh sửa template...
 3. PVS

  Addon 2x Full Message Text Permission - Quyền xem đầy đủ tin nhắn văn bản cho XenForo 2 2.4.1

  Full Message Text Permission - Quyền xem đầy đủ tin nhắn văn bản cho XenForo 2 2.4.1 Thêm quyền để bao gồm đầy đủ tin nhắn văn bản trong các email, cho mỗi usergroup. Hoạt động trên: Chủ đề mới Trả lời cho chủ đề Cuộc trò chuyện mới Tham gia cuộc trò chuyện Trả lời cuộc trò chuyện Option mới...
 4. PVS

  Addon 2x Full Message Text Permission - Quyền xem đầy đủ tin nhắn văn bản cho XenForo 2 2.4.0

  Full Message Text Permission - Quyền xem đầy đủ tin nhắn văn bản cho XenForo 2 2.4.0 Thêm quyền để bao gồm đầy đủ tin nhắn văn bản trong các email, cho mỗi usergroup. Hoạt động trên: Chủ đề mới Trả lời cho chủ đề Cuộc trò chuyện mới Tham gia cuộc trò chuyện Trả lời cuộc trò chuyện Option mới...
 5. PVS

  Addon 2x Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.5

  Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.5 Thay thế logo hình ảnh bằng dạng văn bản. Câu hỏi và câu trả lời: Q: Làm cách nào để thay đổi các phần tử CSS? A: Chỉnh sửa template andy_logo_font.less. Q: Làm cách nào để làm cho văn bản logo nhỏ hơn để responsive? A: Chỉnh sửa template...
 6. PVS

  Addon 2x Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.4

  Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.4 Thay thế logo hình ảnh bằng dạng văn bản. Câu hỏi và câu trả lời: Q: Làm cách nào để thay đổi các phần tử CSS? A: Chỉnh sửa template andy_logo_font.less. Q: Làm cách nào để làm cho văn bản logo nhỏ hơn để responsive? A: Chỉnh sửa template...
 7. PVS

  Addon 2x Full Message Text Permission - Quyền xem đầy đủ tin nhắn văn bản cho XenForo 2 2.3.0

  Full Message Text Permission - Quyền xem đầy đủ tin nhắn văn bản cho XenForo 2 2.3.0 Thêm quyền để bao gồm đầy đủ tin nhắn văn bản trong các email, cho mỗi usergroup. Hoạt động trên: Chủ đề mới Trả lời cho chủ đề Cuộc trò chuyện mới Tham gia cuộc trò chuyện Trả lời cuộc trò chuyện Option mới...
 8. PVS

  Addon 2x Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.3

  Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.3 Thay thế logo hình ảnh bằng dạng văn bản. Câu hỏi và câu trả lời: Hỏi: Làm cách nào để thay đổi các phần tử CSS? A: Chỉnh sửa template andy_logo_font.less. H: Làm cách nào để làm cho văn bản logo nhỏ hơn để responsive? A: Chỉnh sửa...
 9. PVS

  Addon 2x Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2 1.2

  Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2 1.2 Thay thế logo hình ảnh bằng dạng văn bản. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 10. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Text Logo - Logo dạng văn bản cho XenForo 2

  [OzzModz] Text Logo - Logo dạng văn bản cho XenForo 2 2.0.1 Với addon này, bạn sẽ có một logo dựa trên văn bản thay vì một cơ sở hình ảnh. Theo mặc định, addon sẽ sử dụng tiêu đề trang mà bạn đã đặt trong tùy chọn XF làm văn bản. Addon cũng đi kèm với một tùy chọn để sử dụng văn bản tùy chỉnh...
 11. PVS

  Tutorial 2x Status icon with text - Biểu tượng trạng thái có văn bản cho XenForo 2

  Status icon with text - Biểu tượng trạng thái có văn bản cho XenForo 2 Các biểu tượng trạng thái hiển thị cho chúng ta một loại chủ đề hoặc chỉ khi một chủ đề được ghim, đã xem, v.v. Chúng có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể mở rộng tùy chỉnh hơn một chút để có như sau: Như bạn có thể...
 12. PVS

  Addon 2x Email tin nhắn văn bản đầy đủ Thread/Conversation thông qua Usergroups cho XenForo 2

  Email tin nhắn văn bản đầy đủ Thread/Conversation thông qua Usergroups cho XenForo 2 1.1.0 Plugin này rất hữu ích nếu bạn muốn nhận được toàn bộ tin nhắn văn bản trong diễn đàn, cuộc trò chuyện và thông báo chủ đề thông qua email cho một số nhóm người dùng, nhưng không phải tất cả. Đối với...
 13. PVS

  Tutorial 2x Text Logo - Logo dạng văn bản cho XenForo 2

  Text Logo - Logo dạng văn bản cho XenForo 2 Nếu bạn muốn giữ mọi thứ đơn giản (và bạn không có khả năng chỉnh sửa đồ họa) thì logo văn bản là dành cho bạn. Không còn phải loay hoay với các chương trình đồ họa và nghĩ ra thứ gì đó trông giống như được tạo ra bởi một đứa trẻ 8 tuổi. Thay đổi...
 14. PVS

  Hướng dẫn Cách thêm prefix bằng text tùy ý vào trước tên người dùng

  Cách thêm prefix bằng text tùy ý vào trước tên người dùng Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thêm text tùy ý vào trước tên của người dùng bằng cách áp dụng theo từng usergroup. Đơn giản các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào extra.css: .username .style7:before { content: "[Smod] "...
 15. PVS

  Addon 2x Full Message Text Permission - Quyền xem đầy đủ tin nhắn văn bản cho XenForo 2

  Full Message Text Permission - Quyền xem đầy đủ tin nhắn văn bản cho XenForo 2 2.2.0 Thêm quyền để bao gồm đầy đủ tin nhắn văn bản trong các email, cho mỗi usergroup. Hoạt động trên: Chủ đề mới Trả lời cho chủ đề Cuộc trò chuyện mới Tham gia cuộc trò chuyện Trả lời cuộc trò chuyện Option mới...
 16. PVS

  Addon 2x Text logo - Tạo logo bằng văn bản cho XenForo 2

  Text logo - Tạo logo bằng văn bản cho XenForo 2 1.0.0 Beta 5 Add-on này sẽ thay thế logo đồ họa bằng một văn bản. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Hướng dẫn Cách thêm webfonts vào XenForo để chúng làm việc trong text editor

  Cách thêm webfonts vào XenForo để chúng làm việc trong text editor Đã xảy ra sự cố với trình chỉnh sửa văn bản của Redactor được sử dụng để chỉnh sửa bài đăng. Webfonts được liên kết trong trang XenForo không hoạt động trong đó. Vấn đề là bởi vì nó sử dụng một iFrame, đó là một cửa sổ riêng...
 18. PVS

  Hướng dẫn Cách tùy chỉnh danh sách phông chữ trong text editor

  Cách tùy chỉnh danh sách phông chữ trong text editor Để thay đổi danh sách các phông chữ trong trình soạn thảo, bạn cần chỉnh sửa tập tin nằm ở "/js/xenforo/bb_code_edit.js". Tập tin được thu nhỏ, vì vậy chúng ta cần phải mở ra một số văn bản. Phiên bản đầy đủ có sẵn trong thư mục "full"; Bạn...
Top Bottom