thanh dieu huong

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Style Chooser In Navigation Bar - Thêm nút chọn Style vào thanh Navigation cho XenForo 2 2.0.2

  [OzzModz] Style Chooser In Navigation Bar - Thêm nút chọn Style vào thanh Navigation cho XenForo 2 2.0.2 Addon đơn giản này thêm nút chọn Style vào thanh navigation. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x Custom Sticky Side Navigation Bar Style - Thanh Side Navigation ghim tùy chỉnh XenForo 2.2 1.0.0

  Custom Sticky Side Navigation Bar Style - Thanh Side Navigation ghim tùy chỉnh XenForo 2.2 1.0.0 Thêm thanh Side Navigation ghim tuỳ chỉnh vào trang web XenForo của bạn bằng cách sử dụng addon đơn giản này. Template tùy chỉnh riêng cho từng style. (Chỉnh sửa kiểu CSS của thanh Navigation riêng...
 3. PVS

  Addon 2x [cXF] Logo in Navigation - Logo trong thanh điều hướng XenForo 2 1.2.1

  [cXF] Logo in Navigation - Logo trong thanh điều hướng XenForo 2 1.2.1 Với add-on này, bạn có thể hiển thị logo diễn đàn của mình bằng cách khác theo style mặc định của bạn. Tính năng: chỉ hiển thị logo trong thanh điều hướng chỉ hiển thị logo trong thanh điều hướng cố định tùy chọn để hiển...
 4. PVS

  Addon 2x [MMO] Navigation tab icons - Icon cho tab Navigation XenForo 2.2 2.2.0.1

  [MMO] Navigation tab icons - Icon cho tab Navigation XenForo 2.2 2.2.0.1 Đặt biểu tượng cho các tab điều hướng dễ dàng và nhanh chóng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Style Chooser In Navigation Bar - Thêm nút chọn Style vào thanh Navigation cho XenForo 2

  [OzzModz] Style Chooser In Navigation Bar - Thêm nút chọn Style vào thanh Navigation cho XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản này thêm nút chọn Style vào thanh navigation. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x Navigation Badge - Thêm biểu hiện vào thanh Navigation cho XenForo 2

  Navigation Badge - Thêm biểu hiện vào thanh Navigation cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này giải quyết vấn đề biểu hiện/bộ đếm trong thanh điều hướng của bạn. XenForo 2.x có trình quản lý điều hướng, nơi bạn có thể tạo bất kỳ tab/menu phụ nào, tuy nhiên, nó cho phép đưa thêm một số biểu hiện vào...
 7. PVS

  Hướng dẫn Remove News Ticker from Navigation - Loại bỏ News Ticker từ Navigation

  Remove News Ticker from Navigation - Loại bỏ News Ticker từ Navigation Ngoài tất cả các user group permissions khác cho news tickers, bạn cũng có thể thiết lập các nhóm người dùng có thể nhìn thấy tab navigation cho news ticker: Vì vậy, dễ dàng thiết lập nó là NO đối với bất kỳ nhóm mà bạn...
 8. PVS

  Other Navtab ResponsiveNarrow-Chỉ kiểm soát chiều rộng Tab

  Navtab ResponsiveNarrow-Chỉ kiểm soát chiều rộng Tab Có những lúc cần chiều rộng tab của bạn được crushed down một chút để làm cho navbar của bạn hoạt động một cách trực quan hấp dẫn hơn cho người dùng của bạn duyệt trang web đang sử dụng thiết bị của họ mà sử dụng render ResponsiveNarrow...
Top Bottom