thanh tien trinh

  1. PVS

    Addon Scroll Progress Bar - Cuộn thanh tiến trình

    Scroll Progress Bar - Cuộn thanh tiến trình 1.5.10 Nếu trang của bạn thực sự dài, khách truy cập có thể cảm thấy như họ đang ở trong một đường hầm không bao giờ kết thúc khi họ cuộn trang. Vâng, tập lệnh jQuery nhỏ gọn này sẽ thêm thanh tiến trình kiểu dáng đẹp lên trên hoặc dưới cùng của trang...
Top Bottom