thanh truot

  1. PVS

    Addon Slider responsive - Trình Slider responsive

    Slider responsive - Trình slider responsive 2.0.0 Add-on này cho phép bạn tạo ra một Slider Responsive cho diễn đàn của bạn! Demo Trong phiên bản này đã thêm một Slider trong sidebar! Có chuyển đổi hiệu ứng giữa mỗi hình ảnh - Slider (Ở trên forum list): 12 hình ảnh có sẵn - Slider...
Top Bottom