thay doi kich thuoc

 1. PVS

  Addon 2x Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.9

  Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.9 Dễ dàng thay đổi kích thước bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài viết hoặc cuộc trò chuyện. Tính năng: Liên kết thay đổi kích thước sẽ được hiển thị trong tin nhắn bài viết và cuộc trò chuyện. Tùy chọn thêm border cho hình ảnh đính kèm đã thay...
 2. PVS

  Addon 2x Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.8

  Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.8 Dễ dàng thay đổi kích thước bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài viết hoặc cuộc trò chuyện. Tính năng: Liên kết thay đổi kích thước sẽ được hiển thị trong tin nhắn bài viết và cuộc trò chuyện. Tùy chọn thêm border cho hình ảnh đính kèm đã thay đổi...
 3. PVS

  Addon 2x Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.7

  Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.7 Dễ dàng thay đổi kích thước bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài viết hoặc cuộc trò chuyện. Tính năng: Liên kết thay đổi kích thước sẽ được hiển thị trong tin nhắn bài viết và cuộc trò chuyện. Tùy chọn thêm border cho hình ảnh đính kèm đã thay đổi...
 4. PVS

  Addon 2x Resize attachments all - Thay đổi kích thước tất cả tệp đính kèm cho XenForo 2 1.7

  Resize attachments all - Thay đổi kích thước tất cả tệp đính kèm cho XenForo 2 1.7 Thay đổi kích thước tất cả các hình ảnh đính kèm trong bài viết vượt quá chiều rộng và chiều cao tối đa cho phép. Add-on này sẽ chạy qua tất cả các bài viết của chủ đề và thay đổi kích thước bất kỳ hình ảnh đính...
 5. PVS

  Addon 2x Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.6

  Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.6 Dễ dàng thay đổi kích thước bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài viết hoặc cuộc trò chuyện. Tính năng: Liên kết thay đổi kích thước sẽ được hiển thị trong tin nhắn bài viết và cuộc trò chuyện. Tùy chọn thêm border cho hình ảnh đính kèm đã thay đổi...
 6. PVS

  Addon 2x Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.5

  Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.5 Dễ dàng thay đổi kích thước bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài viết hoặc cuộc trò chuyện. Tính năng: Liên kết thay đổi kích thước sẽ được hiển thị trong tin nhắn bài viết và cuộc trò chuyện. Tùy chọn thêm border cho hình ảnh đính kèm đã thay đổi...
 7. PVS

  Addon 2x Resize attachments all - Thay đổi kích thước tất cả tệp đính kèm cho XenForo 2 1.6

  Resize attachments all - Thay đổi kích thước tất cả tệp đính kèm cho XenForo 2 1.6 Thay đổi kích thước tất cả các hình ảnh đính kèm trong bài viết vượt quá chiều rộng và chiều cao tối đa cho phép. Add-on này sẽ chạy qua tất cả các bài viết của chủ đề và thay đổi kích thước bất kỳ hình ảnh đính...
 8. PVS

  Addon 2x Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.4

  Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 2.4 Dễ dàng thay đổi kích thước bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài viết hoặc cuộc trò chuyện. Tính năng: Liên kết thay đổi kích thước sẽ được hiển thị trong tin nhắn bài viết và cuộc trò chuyện. Tùy chọn thêm border cho hình ảnh đính kèm đã thay...
 9. PVS

  Addon 2x Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 1.7

  Resize - Thay đổi kích thước XenForo 2 1.7 Dễ dàng thay đổi kích thước bất kỳ hình ảnh đính kèm nào trong bài đăng hoặc cuộc trò chuyện. Tính năng: Hình ảnh PNG được chuyển đổi sang JPG. Tất cả phrase bắt đầu bằng resize_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 10. PVS

  Addon 2x Resize Attachments All - Thay đổi kích thước tất cả tệp đính kèm cho XenForo 2

  Resize Attachments All - Thay đổi kích thước tất cả tệp đính kèm cho XenForo 2 1.4 Thay đổi kích thước tất cả các hình ảnh đính kèm trong bài viết vượt quá chiều rộng và chiều cao tối đa cho phép. Add-on này sẽ chạy qua tất cả các bài viết của chủ đề và thay đổi kích thước bất kỳ hình ảnh đính...
Top Bottom