the br

  1. PVS

    Phân biệt cách dùng thẻ p và thẻ br sử dụng trong đoạn văn HTML

    Phân biệt cách dùng thẻ p và thẻ br sử dụng trong đoạn văn HTML Chắc hẳn các bạn cũng biết chức năng của thẻ p và thẻ br trong HTML, nhưng mình cũng nhắc lại luôn. Thẻ p là loại thẻ tạo ra một đoạn văn bản, còn thẻ br lại ngắt xuống dòng một đoạn. Thẻ <p> là loại thẻ dạng block, về nguyên tắc...
Top