the hr

  1. PVS

    Tìm hiểu thẻ hr và cách sử dụng

    Tìm hiểu thẻ hr và cách sử dụng Chắc hẳn các bạn cũng thỉnh thoảng thấy một số trang dùng thẻ hr này, nhưng chưa rõ chức năng của nó. Thì thẻ <hr> được dùng để tạo đường kẻ ngang trong trang web: Ví dụ: <html> <head> <title>Thẻ HR</title> <meta charset="UTF-8"> </head>...
Top Bottom