thi truong

 1. PVS

  Addon 2x [XFA] RM Marketplace/Shop - Thị trường RM/Cửa hàng cho XenForo 2 5.3.0

  [XFA] RM Marketplace/Shop - Thị trường RM/Cửa hàng cho XenForo 2 5.3.0 RM Marketplace cho phép bạn và người dùng của bạn bán tài nguyên từ resource manager, như trong thị trường! BÂY GIỜ hỗ trợ hồ sơ thanh toán xF kể từ V5.0.0. Hỗ trợ ba loại sản phẩm: Sản phẩm kỹ thuật số (dựa trên giấy...
 2. PVS

  Addon 2x [XFA] RM Marketplace/Shop - Thị trường RM/Cửa hàng cho XenForo 2 5.2.1

  [XFA] RM Marketplace/Shop - Thị trường RM/Cửa hàng cho XenForo 2 5.2.1 RM Marketplace cho phép bạn và người dùng của bạn bán tài nguyên từ resource manager, như trong thị trường! Hỗ trợ ba loại sản phẩm: Sản phẩm kỹ thuật số (dựa trên giấy phép): có hoặc không có gia hạn giấy phép có hoặc...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] RM Marketplace: Account Tabs - Bổ sung RM Marketplace vào tab Account XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] RM Marketplace: Account Tabs - Bổ sung RM Marketplace vào tab Account XenForo 2.2 2.0.0 Thêm các phần "My licenses" và "My purchases" từ add-on RM Marketplace vào trang "Your account" Yêu cầu: [XFA] RM Marketplace/Shop 5.0.0+ (thêm các tài nguyên liên quan!) Chúc các bạn thành...
 4. PVS

  Addon 2x RM Marketplace (shop) - Thị trường RM (cửa hàng) cho XenForo 2

  RM Marketplace (shop) - Thị trường RM (cửa hàng) cho XenForo 2 4.3.4 RM Marketplace cho phép bạn và người dùng của bạn bán tài nguyên từ resource manager, như trong thị trường! Hỗ trợ ba loại sản phẩm: Sản phẩm kỹ thuật số (dựa trên giấy phép): có hoặc không có gia hạn giấy phép có hoặc...
 5. PVS

  Addon Marketplace - Thị trường

  Marketplace - Thị trường 1.0.0 Release Candidate 2 Add-on này được thiết kế để điền đầy đủ vào các yêu cầu của người dùng đã được yêu cầu cho một thị trường add-on tốt với nhiều tùy chọn. Add-on này chứa vài tính năng mà không có sẵn trong bất kỳ nền tảng eCommerance công bố công khai cho đến...
 6. PVS

  Addon RM Marketplace - Thị thường RM

  RM Marketplace - Thị thường RM 3.9.0 Mô tả RM Marketplace cho phép người sử dụng của bạn bán resource từ resource manager, như trong một thị trường! Hỗ trợ ba loại sản phẩm: Các sản phẩm kỹ thuật số (căn cứ vào giấy phép): có hoặc không có giấy phép gia hạn có hoặc không có giấy phép hạn...
Top Bottom