tho nhi ky

 1. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [OzzModz] Most Ever Online của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [OzzModz] Most Ever Online của XenForo 2 1.0.8 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on [OzzModz] Most Ever Online của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [XTR] User Info Panel của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [XTR] User Info Panel của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on [XTR] User Info Panel của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language XenForo 2.1 Full Turkish Language Translations - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2.1

  XenForo 2.1 Full Turkish Language Translations - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2.1 2.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2.1. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo License Verification XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo License Verification XenForo 2 3.1.4.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenForo License Verification của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [TH] Last Post Avatar của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [TH] Last Post Avatar của XenForo 2 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on [TH] Last Post Avatar của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Xenforo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  Xenforo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Xenforo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon 2x Turkish Friendly URL - URL thân thiện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  Turkish Friendly URL - URL thân thiện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.3 Thay đổi cấu trúc URL cho ký tự tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động ở mọi nơi (diễn đàn, chủ đề, v.v.), với xung đột tối thiểu. Cảnh báo Không nâng cấp add-on này với các phiên bản cũ (Thư mục tệp đã được thay đổi.) Các phiên...
 8. PVS

  Language 2x XenForo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  XenForo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 DP10 Đây là một gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch của tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom