thông báo trên google chrome

  1. PCO

    Ngăn website hiển thị thông báo lộn xộn trên trình duyệt

    Hầu như các trình duyệt web hiện nay đều hỗ trợ hiển thị thông báo ngay trên ứng dụng của mình. Điều này giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn, tuy nhiên chính nó cũng đem tới nhiều rắc rối không kém khi có quá nhiều thông báo xuất hiện cùng lúc. Rất may là bạn có thể tùy chỉnh...
Top Bottom