thong ke dien dan

  1. PVS

    Tutorial 2x Tiled view of forum statistics - Chế độ xem Tiled cho thống kê diễn đàn của XenForo 2

    Tiled view of forum statistics - Chế độ xem Tiled cho thống kê diễn đàn của XenForo 2 Đầu tiên, chuyển vị trí của widget thống kê sang bên dưới hoặc phía trên danh sách các node, vì đoạn code chỉ phù hợp cho các vị trí đó. Thêm vào extra.less...
  2. PVS

    Addon Brivium - Modern Statistics mới nhất

    Modern Statistics - Thống kê diễn đàn 2.6.1 Xin chào các bạn sau Topic Chia Sẻ Addon Addon Brivium - Modern Statistic 2.2.2 + Hỗ Trợ Cài Đặt. Bản nâng cấp này có thêm nhiều chức năng mới, điển hình là bạn có thể tự tạo nhiều vùng thống kê ở các vị trí khác nhau chứ không còn gò bó như phiên bản...
Top Bottom