thống kê diễn đàn

  1. T

    Addon 2x [VNT] StatisticWidget 2.0

    Với tiện ích đơn giản này, các bạn có thể thêm thông kê dưới diễn đàn xenforo giống như vbb thay vì phải thêm code một cách thủ công như bài viết này và có thể gặp lỗi. Sau khi cài xong tiện ích này, bạn vào Tùy chọn để bật Sau đó thêm Widget mới có tên [VNT] Statistic Widget và chọn vị...
  2. PVS

    Addon Brivium - Modern Statistics mới nhất

    Modern Statistics - Thống kê diễn đàn 2.6.1 Xin chào các bạn sau Topic Chia Sẻ Addon Addon Brivium - Modern Statistic 2.2.2 + Hỗ Trợ Cài Đặt. Bản nâng cấp này có thêm nhiều chức năng mới, điển hình là bạn có thể tự tạo nhiều vùng thống kê ở các vị trí khác nhau chứ không còn gò bó như phiên bản...
Top Bottom