thống kê đứng im

  1. M

    Sửa widgets Forum Statistic thống kê bị sai(đứng im luôn)

    Tình hình là tự nhiên 2 ngày nay, cái Forum Statistics bên side bar của mình nó đứng im luôn: kể cả bài viêt và thành viên cũng đều tăng lên. Mình chỉnh đủ chỗ, từ tool đến widgets mà cũng không thay đổi gì. Thiệt rầu hết sức, vô xem lại thành viên thì số lượng thành viên xác minh thành công...
Top Bottom