thống kê dưới footer

  1. NDK

    Hướng dẫn Tạo thống kê Xenforo ở Footer với phong cách màu mè xì teen

    Trước có bạn hỏi mà giờ mình tìm lại không thấy post đó đâu cả, tìm bài hướng dẫn cũ cũng không thấy nên mình tạo post mới. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo thống kê dưới Footer cho diễn đàn, có cả tùy chỉnh màu nick cho từng group user khác nhau theo ý thích của các bạn DEMO ( sợ lâu nên...
Top Bottom