thong ke

 1. PVS

  Addon 2x BS ThreadStatistic - Thống kê chủ đề cho XenForo 2

  BS ThreadStatistic - Thống kê chủ đề cho XenForo 2 2.1.0 Release Candidate 4 Add-on này sẽ thêm một block các số liệu thống kê nâng cao cho diễn đàn XenForo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x XFRM resource statistics - Thống kê tài nguyên XFRM cho XenForo 2

  XFRM resource statistics - Thống kê tài nguyên XFRM cho XenForo 2 1.0 Hiển thị một widget thống kê tài nguyên. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = XFRM resource statistics Widget key = xfrm_resource_statistics Title = (để trống) Display in...
 3. PVS

  Addon 2x Xenistatistik (Forum istatistik sistemi) - Thống kê diễn đàn cho XenForo 2

  Xenistatistik (Forum istatistik sistemi) - Thống kê diễn đàn cho XenForo 2 2.0.13 Thêm thống kê diễn đàn vào XenForo 2. Tính năng: Hệ thống hoàn chỉnh là một widget. Bài viết mới. Chủ đề mới. Các chủ đề được trả lời nhiều nhất. Chủ đề được xem nhiều nhất. Chủ đề được đánh giá hàng đầu. Bạn...
 4. PVS

  Addon 2x First Statistics Pro - Thêm thống kê cho XenForo 2

  First Statistics Pro - Thêm thống kê cho XenForo 2 1.0.0 First Statistics Pro là số liệu thống kê tốt nhất cho diễn đàn của bạn tại thời điểm này. Nó khá đa dạng, đa chức năng và dễ sử dụng. Điểm mấu chốt trong việc triển khai FSP là khả năng tùy chỉnh hoàn toàn cả tab và nhóm. Đối với mỗi...
 5. PVS

  Addon 2x Modern Statistics - Thống kê diễn đàn Modern Statistics cho XenForo 2

  Modern Statistics - Thống kê diễn đàn Modern Statistics cho XenForo 2 3.1.0 Modern Statistics - Add-on XenForo 2 cung cấp cho bạn một công cụ thống kê tuyệt vời trong trang web/diễn đàn của bạn. Người dùng có thể xem và theo xu hướng nổi bật hoặc cập nhật thông tin mới nhất về diễn đàn của bạn...
 6. PVS

  Addon 2x Admin statistics - Thống kê quản trị cho XenForo 2

  Admin statistics - Thống kê quản trị cho XenForo 2 1.4 Add-on này thêm thống kê trong ACP. Thay đổi cơ sở dữ liệu: Add-on này thêm một bảng có tên xf_andy_admin_statistics vào cơ sở dữ liệu của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x Daily Statistics - Thống kê hàng ngày cho XenForo 2

  Daily Statistics - Thống kê hàng ngày cho XenForo 2 2.0.4 Add-on này sẽ cung cấp một số thống kê cơ bản trong ACP/front-page. Thống kê bài viết Thống kê chủ đề Thống kê người dùng Thống kê tài nguyên Bạn cũng có thể đưa các số liệu thống kê cơ bản vào block thống kê diễn đàn: Chọn số...
 8. PVS

  Addon 2x Improved Member Stats Widgets - Cải thiện các widget thống kê thành viên cho XenForo 2

  Improved Member Stats Widgets - Cải thiện các widget thống kê thành viên cho XenForo 2 1.2.1 Add-on này cung cấp các tùy chọn widget để hiển thị Thành viên trực tuyến gần đây và Thành viên đã đăng ký gần đây. Cả hai widget có thể được đặt với timeframe tùy chỉnh (tính theo giờ) để xem lại các...
 9. PVS

  Addon 2x Additional Statistics - Thống kê bổ sung cho XenForo 2

  Additional Statistics - Thống kê bổ sung cho XenForo 2 2.0.0 Add-on sẽ thêm số lượng resources/media/albums trong thống kê diễn đàn của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Addon 2x Forum statistics system - Hệ thống thống kê diễn đàn cho XenForo 2

  Forum statistics system - Hệ thống thống kê diễn đàn cho XenForo 2 3.0.3 Add-on này có thể hiển thị các chủ đề khác nhau từ các diễn đàn để thống kê cho người dùng. Miễn phí và không có quảng cáo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Addon 2x Hide Threads/Messages stats from forum list - Ẩn thống kê chủ đề/bài viết trên forum list XenForo 2

  Hide Threads/Messages stats from forum list - Ẩn thống kê chủ đề/bài viết trên forum list XenForo 2 2.0.0 Addon sẽ thêm một số tùy chọn để ẩn các cột thống kê chủ đề/bài viết từ forum list của bạn. Mặc định Sau khi cài đặt add-on Tùy chọn Cấu hình: Theo mặc định, addon này sẽ vô hiệu...
 12. PVS

  Addon 2x Page Generation Stats and Time - Thống kê và thời gian tạo trang cho XenForo 2

  Page Generation Stats and Time - Thống kê và thời gian tạo trang cho XenForo 2 1.1.1 Add-on hỗ trợ hiển thị thời gian hiện tại và cũng là thời gian tải, số lượng truy vấn và mức sử dụng bộ nhớ. Thời gian và số liệu thống kê có thể được hiển thị và ẩn theo group permission. Tóm tắt tính năng...
 13. PVS

  Addon Display Live UTC Date&Time @ Forum Stats - Hiển thị Ngày & Giờ UTC trực tiếp trên thống kê diễn đàn

  Display Live UTC Date&Time @ Forum Stats - Hiển thị Ngày & Giờ UTC trực tiếp trên thống kê diễn đàn 1.5.22 Hiển thị ngày và giờ GMT/UTC trực tiếp với hỗ trợ DST cho block thống kê diễn đàn của bạn. Các khu vực DST có sẵn: Cairo = Cairo Beirut = Beirut Baghdad = Baghdad Australia = Australia...
 14. PVS

  Addon 2x Display Live Date & Time - Hiển thị Ngày & Giờ trực tiếp trên thống kê diễn đàn XenForo 2

  Display Live Date & Time - Hiển thị Ngày & Giờ trực tiếp trên thống kê diễn đàn XenForo 2 2.0.0 Bây giờ bạn có thể thêm ngày & giờ trực tiếp trên block thống kê diễn đàn. Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Addon 2x Include all users in board stats - Bao gồm tất cả người dùng trong bảng thống kê XenForo 2

  Include all users in board stats - Bao gồm tất cả người dùng trong bảng thống kê XenForo 2 1.0.0 Add-on sẽ bao gồm tất cả tài khoản người dùng trong bảng thống kê, bao gồm người dùng bị cấm và người dùng chưa được xác nhận. Hướng dẫn Sau khi cài đặt, hãy vào Admin Panel > Tools > Cron entries...
 16. PVS

  Addon 2x Count everyone in forum statistics - Đếm tất cả mọi người trong thống kê diễn đàn cho XenForo 2

  Count everyone in forum statistics - Đếm tất cả mọi người trong thống kê diễn đàn cho XenForo 2 1.0.1 Theo mặc định, XenForo chỉ tính người dùng đã được xác nhận vào số thành viên. Add-on này là một addon đếm tất cả các thành viên trong số người dùng trên diễn đàn: người dùng bị cấm hoặc không...
 17. PVS

  Addon User Upgrade Statistics - Thống kê người dùng nâng cấp

  User Upgrade Statistics - Thống kê người dùng nâng cấp 1.0.2 User Upgrade Statistics giúp bạn thống kê doanh thu user upgrade trong một khoảng thời gian. Với User Upgrade Statistics, bạn sẽ có dữ liệu cập nhật mới nhất về tình hình tài chính của mình hàng ngày hoặc hàng tháng. Add-on này cho...
Top Bottom