thông tin về galaxy s8

  1. PCO

    Nguồn thân cận với Samsung cho biết đây là hình ảnh đáng tin nhất của Galaxy S8

    Theo đó, trang công nghệ Sammobile vừa đăng tải hai hình ảnh của chiếc Galaxy S8 với tiêu đề “Đây có thể là hình ảnh thực sự đầu tiên của chúng tôi về Galaxy S8”. Sammobile là một trang công nghệ uy tín và có thể coi là thân cận với Samsung, nhờ vậy mà trang này thường có những thông tin rất...
Top Bottom