thread prefix

  1. T

    Help Thread Prefix không hoạt động

    Chào mọi người, mấy hôm nay em đang cố tạo mấy cái thread prefix cho diễn đàn mà mãi chả thấy nó hoạt động. Em đã vào admin panel thêm prefix : nhưng khi đăng bài vẫn chả thấy mục chọn prefix ở cùng ô title như các diễn đàn khác: không biết cho em setting thiếu cái gì hay là cần addon ạ...
Top Bottom