thread solutions

 1. PVS

  Addon 2x [Liam W.] Thread Solutions - Giải quyết chủ đề cho XenForo 2 2.5.0

  [Liam W.] Thread Solutions - Giải quyết chủ đề cho XenForo 2 2.5.0 Add-on này cho phép người dùng của bạn đánh dấu một chủ đề là 'đã giải quyết' bằng cách chọn một bài viết làm giải pháp. Các bài viết này được đánh dấu, để làm cho chúng rõ ràng hơn và một liên kết ở đầu chủ đề cho phép người...
 2. PVS

  Addon 2x Thread Solutions - Giải quyết chủ đề cho XenForo 2

  Thread Solutions - Giải quyết chủ đề cho XenForo 2 2.4.3 Fix 1 Add-on này cho phép người dùng của bạn đánh dấu một chủ đề là 'đã giải quyết' bằng cách chọn một bài viết làm giải pháp. Các bài viết này được đánh dấu, để làm cho chúng rõ ràng hơn và một liên kết ở đầu chủ đề cho phép người dùng...
 3. PVS

  Language 2x Thread Solutions French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Thread Solutions của XenForo 2

  Thread Solutions French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Thread Solutions của XenForo 2 2.3.1.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Thread Solutions của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom