thread tabs

 1. PVS

  Addon 2x [XFA] Thread Tabs - Thêm tab chủ đề cho XenForo 2 2.4.1

  [XFA] Thread Tabs - Thêm tab chủ đề cho XenForo 2 2.4.1 Bạn đã bao giờ muốn cung cấp cho người dùng của mình khả năng thêm nội dung bổ sung vào chủ đề của họ chưa? Rất đơn giản để sử dụng, nó cho phép người dùng của bạn tạo nhiều tab như họ muốn thông qua một vài cú nhấp chuột trong chủ đề. Các...
 2. PVS

  Addon 2x [XFA] Thread Tabs - Thêm tab chủ đề cho XenForo 2 2.3.2

  [XFA] Thread Tabs - Thêm tab chủ đề cho XenForo 2 2.3.2 Bạn đã bao giờ muốn cung cấp cho người dùng của mình khả năng thêm nội dung bổ sung vào chủ đề của họ chưa? Rất đơn giản để sử dụng, nó cho phép người dùng của bạn tạo nhiều tab như họ muốn thông qua một vài cú nhấp chuột trong chủ đề...
 3. PVS

  Addon 2x [XFA] Thread Tabs - Thêm tab chủ đề cho XenForo 2 2.3.1

  [XFA] Thread Tabs - Thêm tab chủ đề cho XenForo 2 2.3.1 Bạn đã bao giờ muốn cung cấp cho người dùng của mình khả năng thêm nội dung bổ sung vào chủ đề của họ chưa? Rất đơn giản để sử dụng, nó cho phép người dùng của bạn tạo nhiều tab như họ muốn thông qua một vài cú nhấp chuột trong chủ đề...
Top Bottom