thread thumbnail

 1. PVS

  Addon 2x Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.10.0

  Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.10.0 Sản phẩm cho phép thiết lập hình thu nhỏ cho một chủ đề bằng một trong các tệp đính kèm được đính kèm với chủ đề. Có thể chọn hình ảnh được đính kèm phải là hình thu nhỏ khi tạo chủ đề mới hoặc chỉnh...
 2. PVS

  Addon 2x Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.7.5

  Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.7.5 Sản phẩm cho phép thiết lập hình thu nhỏ cho một chủ đề bằng một trong các tệp đính kèm được đính kèm với chủ đề. Có thể chọn hình ảnh được đính kèm phải là hình thu nhỏ khi tạo chủ đề mới hoặc chỉnh...
 3. PVS

  Addon 2x Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.3.2

  Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.3.2 Sản phẩm cho phép thiết lập hình thu nhỏ cho một chủ đề bằng một trong các tệp đính kèm được đính kèm với chủ đề. Có thể chọn hình ảnh được đính kèm phải là hình thu nhỏ khi tạo chủ đề mới hoặc chỉnh...
 4. PVS

  Addon 2x Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2

  Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.1.1 Sản phẩm cho phép thiết lập hình thu nhỏ cho một chủ đề bằng một trong các tệp đính kèm được đính kèm với chủ đề. Có thể chọn hình ảnh được đính kèm phải là hình thu nhỏ khi tạo chủ đề mới hoặc chỉnh...
 5. dcstylexf

  Addon 2x D.C Style - Thumbnail for XF2 - Tạo ảnh bìa, ảnh thumbnail cho bài viết

  YÊU CẦU Phiên bản XF 2.1+ Cài đặt Add-on D.C Style - Image View https://vnxf.vn/threads/d-c-style-image-view-for-xf2-xem-anh-dinh-kem-cho-khach.20304/ Giới thiệu Addon có chức năng tạo ảnh bìa cho bài viết, tạo thumbnail khi xem danh sách chủ đề ( Forum View ). Có thể tùy chỉnh ảnh...
Top Bottom