thread title limitation

  1. PVS

    Addon 2x [tl] Thread title limitation - Giới hạn tiêu đề chủ đề cho XenForo 2 1.0.1

    [tl] Thread title limitation - Giới hạn tiêu đề chủ đề cho XenForo 2 1.0.1 Làm cho tiêu đề chủ đề hữu ích hơn với những hạn chế Ký tự tiêu đề tối thiểu Ký tự tiêu đề tối đa Tiêu đề không được chứa một số từ Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom