thu hoi email

  1. PCO

    Hướng dẫn thu hồi email khi gửi nhầm trên Gmail dành cho iOS

    Với phiên bản 5.0.3 của Gmail dành cho iOS, bạn giờ đây đã có thể thu hồi email nếu không may gửi nhầm. Dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chức năng mới của ứng dụng email đến từ Google. Cách đây hơn một năm, Gmail đã cho phép người dùng hoãn việc gửi email sau một khoảng thời gian nhất...
Top Bottom