thu muc

 1. PVS

  Addon 2x [XenAddons] Link Directory - Liên kết thư mục cho XenForo 2.2 2.2.17

  [XenAddons] Link Directory - Liên kết thư mục cho XenForo 2.2 2.2.17 Link Directory (LD) được thiết kế để chủ sở hữu diễn đàn cung cấp giao diện cho các thành viên của họ thêm liên kết nhằm tạo thư mục. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.1 Fix 2

  [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.1 Fix 2 Mô tả : Sắp xếp các cuộc trò chuyện của bạn vào các thư mục được đặt tên với Conversation Folders . Người dùng có thể tạo các thư mục và gửi các cuộc trò chuyện của họ vào chúng. Thư mục độc lập cho mỗi người...
 3. PVS

  Addon 2x [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.1 Fix 1

  [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.1 Fix 1 Mô tả : Sắp xếp các cuộc trò chuyện của bạn vào các thư mục được đặt tên với Conversation Folders . Người dùng có thể tạo các thư mục và gửi các cuộc trò chuyện của họ vào chúng. Thư mục độc lập cho mỗi người...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.0 Sau khi cài đặt, hãy cấp quyền 'Conversation Folders' cho các nhóm người dùng mà bạn muốn cho phép. Ngoài ra, bạn có thể muốn thay đổi số lượng tối đa cho phép của các thư mục. Điều này nằm trong trang tùy chọn của...
 5. PVS

  Tutorial 2x Protecting admin.php and the install directory using .htaccess - Bảo vệ admin.php và thư mục cài đặt bằng cách sử dụng .htaccess cho XenForo 2

  Protecting admin.php and the install directory using .htaccess - Bảo vệ admin.php và thư mục cài đặt bằng cách sử dụng .htaccess cho XenForo 2 Nếu bạn muốn cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho admin.php và thư mục /install, bạn có thể làm như vậy với .htaccess. Bảo vệ admin.php Để bảo vệ...
 6. PVS

  Addon 2x [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.0 Mô tả : Sắp xếp các cuộc trò chuyện của bạn vào các thư mục được đặt tên với Conversation Folders . Người dùng có thể tạo các thư mục và gửi các cuộc trò chuyện của họ vào chúng. Thư mục độc lập cho mỗi người nhận...
 7. PVS

  Addon 2x Link Directory - Liên kết thư mục cho XenForo 2

  Link Directory - Liên kết thư mục cho XenForo 2 1.1.0 Link Directory là một ứng dụng được thiết kế cho XenForo 2. Với ứng dụng này, bạn có được khả năng mới để nâng cao cộng đồng của mình. Tính năng: Liên kết thư mục hoàn toàn dựa trên quyền người dùng Lượt nhấp chuột vào liên kết sẽ được...
 8. PVS

  Addon 2x Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.0.1 Sau khi cài đặt, hãy cấp quyền 'Conversation Folders' cho các nhóm người dùng mà bạn muốn cho phép. Ngoài ra, bạn có thể muốn thay đổi số lượng tối đa cho phép của các thư mục. Điều này nằm trong trang tùy chọn của add-on. Danh...
 9. PVS

  Addon Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện

  Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện 1.3.1 Tiện ích này sẽ thêm các thư mục cuộc trò chuyện với hệ thống cuộc trò chuyện của bạn. Truy cập vào hệ thống là cho phép kiểm soát, và các cuộc trò chuyện có thể được di chuyển đến các thư mục bằng cách sử dụng hệ thống 'Inline Mod' cuộc trò...
Top Bottom