thu thập thông tin

  1. M

    Cấp quyền truy cập thu thập thông tin cho google adsense

    Mọi người ơi, có ai bị lỗi thu thập thông tin cho những trang yêu cầu phải đăng nhập khi chạy google adsense không ạ. Mình đang gặp rắc rối với cái này, quảng cáo không hiển thị được trong một số trang như: Xem chi tiết tài khoản, Đăng chủ đề mới,... Có bạn nào từng nhập cái này thành công hok...
  2. M

    Help Khắc phục lỗi Google adsense không truy cập được trên trang cần đăng nhập

    Mọi người có ai chạy google adsense mà bị lỗi trình thu thập thông tin chưa ạ: Lỗi chưa xác định Mình bị lỗi này toàn là những trang cần phải đăng nhập để cho trình thu thập thông tin của GA đăng nhập. Nhưng mình cũng cấp tài khoản, mật khẩu rồi mà vẫn bị báo lỗi, chắc GA không truy cập được. -...
Top Bottom