thung rac

  1. PVS

    Addon 2x Move to Trash Can - Di chuyển vào thùng rác cho XenForo 2

    Move to Trash Can - Di chuyển vào thùng rác cho XenForo 2 2.0.0 Tăng năng suất của moderator bằng cách cho phép họ xóa và di chuyển một chủ đề tới box 'thùng rác' được chỉ định trong hai lần nhấp chuột. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon Trash Forum - Diễn đàn thùng rác

    Trash Forum - Diễn đàn thùng rác 1.0.0 Add-on này cung cấp cho bạn khả năng tái chế các chủ đề/bài đăng thay vì xóa chúng. TÍNH NĂNG: - Khả năng chọn diễn đàn để làm thùng rác từ danh sách các node. - Khả năng tự động làm trống diễn đàn thùng rác trong x ngày. - Cho phép sử dụng diễn đàn thùng...
Top Bottom