tích hợp google vào xenforo 2x

  1. virutmt

    Hướng dẫn Tích hợp Login Google vào xenforo 2.1.7

    Xin chào ACE. như tiêu đề mình muốn tích hợp login google. và register google vào xenforo 2 thì phải thực hiện như thế nào vậy. Trước làm trên xenforo 1.5 rồi sau khi nâng cấp lên 2x thì trong phần Options không thấy có Google và Facebook để điền Client ID,...
Top Bottom