ticker

 1. PVS

  Addon 2x [XTR] Threads Ticker Widget - Widget Ticker chủ đề cho XenForo 2 1.0.3

  [XTR] Threads Ticker Widget - Widget Ticker chủ đề cho XenForo 2 1.0.3 Làm nổi bật các chủ đề mới hoặc ngẫu nhiên trên trang web của bạn ở bất kỳ trang nào? Sau đó, bạn không cần phải tìm đâu khác. Add-on đánh dấu tin tức tuyệt vời này cho bạn!.. Tùy chọn chung 6 hiệu ứng slider khác...
 2. PVS

  Addon 2x Ultimate News Ticker - Ticker tin tức XenForo 2 1.0.4.1

  Ultimate News Ticker - Ticker tin tức XenForo 2 1.0.4.1 Bạn có muốn thông báo những thông tin quan trọng cho người dùng của mình không? Bạn không cần slider lớn! Kiểm tra Ultimate News Ticker. Nhờ plugin này, bạn có thể: đặt tên cho phần Latest News đặt liên kết cho tin tức đặt văn bản cho...
 3. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Haber Akışı Eklentisi - Ticker tin tức cho XenForo 2.2 1.0.0

  [XenGenTr] Haber Akışı Eklentisi - Ticker tin tức cho XenForo 2.2 1.0.0 Một add-on nguồn cấp tin tức hoạt động cho phiên bản XenForo 2.2. Các tính năng Khả năng mở và đóng Đặt số lượng chủ đề để hiển thị Hiển thị hoặc không có tiền tố chủ đề Hiển thị hoặc không hiện ngày chủ đề...
 4. PVS

  Addon 2x News Ticker - Ticker tin tức cho XenForo 2

  News Ticker - Ticker tin tức cho XenForo 2 1.0 Plugin cho phép bạn hiển thị chủ đề mới trong header diễn đàn. Tính năng: Có thể thay đổi thông điệp chào mừng và mô tả. Cài đặt tốc độ hình ảnh động. Thiết lập để hiển thị/ẩn trên thiết bị di động. Hỗ trợ ẩn/hiển thị add-on. Liên kết và màu tiêu...
 5. PVS

  Hướng dẫn Remove News Ticker from Navigation - Loại bỏ News Ticker từ Navigation

  Remove News Ticker from Navigation - Loại bỏ News Ticker từ Navigation Ngoài tất cả các user group permissions khác cho news tickers, bạn cũng có thể thiết lập các nhóm người dùng có thể nhìn thấy tab navigation cho news ticker: Vì vậy, dễ dàng thiết lập nó là NO đối với bất kỳ nhóm mà bạn...
 6. PVS

  Addon News Ticker - Ticker tin tức

  News Ticker - Ticker tin tức 1.4.0 Đây là một add-on cho phép người dùng có thể đăng ký để thêm một thông báo như Tin tức về phía dưới hoặc bất cứ nơi nào của màn hình. Bạn có thể sử dụng "News Ticker" cho mục đích quảng cáo. News Ticker được sử dụng để tạo ra một thông báo lớn trên màn hình...
Top Bottom