tien dien tu

 1. PVS

  Addon 2x [BS] Crypto payment powered by devsell.io - Thanh toán tiền điện tử cho XenForo 2.2 1.0.0 beta 2

  [BS] Crypto payment powered by devsell.io - Thanh toán tiền điện tử cho XenForo 2.2 1.0.0 beta 2 Cổng thanh toán để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Bạn chỉ cần cài đặt add-on, thêm hồ sơ thanh toán và người dùng của bạn sẽ có thể thanh toán cho tất cả các giao dịch mua trên diễn đàn...
 2. PVS

  Addon 2x [BS] Crypto payment powered by devsell.io - Thanh toán tiền điện tử cho XenForo 2.2 1.0.0 beta 1

  [BS] Crypto payment powered by devsell.io - Thanh toán tiền điện tử cho XenForo 2.2 1.0.0 beta 1 Cổng thanh toán để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Bạn chỉ cần cài đặt add-on, thêm hồ sơ thanh toán và người dùng của bạn sẽ có thể thanh toán cho tất cả các giao dịch mua trên diễn đàn...
 3. PVS

  Addon 2x [BS] Crypto payment powered by devsell.io - Thanh toán tiền điện tử cho XenForo 2.2 1.0.0 beta

  [BS] Crypto payment powered by devsell.io - Thanh toán tiền điện tử cho XenForo 2.2 1.0.0 beta Cổng thanh toán để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Bạn chỉ cần cài đặt add-on, thêm hồ sơ thanh toán và người dùng của bạn sẽ có thể thanh toán cho tất cả các giao dịch mua trên diễn đàn bằng...
 4. PVS

  Addon 2x [SVG] CryptoPrice - Giá tiền điện tử cho XenForo 2 2.0.1

  [SVG] CryptoPrice - Giá tiền điện tử cho XenForo 2 2.0.1 Hỗ trợ hiển thị đến 17 loại tiền điện tử phổ biến. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x Coinbase Commerce Integration - Tích hợp Coinbase Commerce cho XenForo 2 1.0.2

  Coinbase Commerce Integration - Tích hợp Coinbase Commerce cho XenForo 2 1.0.2 Tích hợp Coinbase Commerce này cho phép bạn chấp nhận các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Bitcoin Cash. Cung cấp cho người dùng của bạn nhiều lựa chọn phương thức thanh toán hơn và bảo vệ bạn...
 6. PVS

  Addon 2x CoinPayments (payments in cryptocurrency) - Thanh toán bằng tiền điện tử cho XenForo 2

  CoinPayments (payments in cryptocurrency) - Thanh toán bằng tiền điện tử cho XenForo 2 1.0.1 Addon để thêm CoinPayments làm nhà cung cấp thanh toán để nâng cấp người dùng. Cấu hình CoinPayments 1. Bạn phải sử dụng công cụ giao dịch như trong ảnh chụp màn hình bên dưới (cái thứ hai). Link...
Top Bottom