tiếng nhật

  1. PVS

    Tutorial 2x Tìm kiếm tiếng Trung & tiếng Nhật chỉ sử dụng NGRAM cho XenForo 2

    Tìm kiếm tiếng Trung & tiếng Nhật chỉ sử dụng NGRAM cho XenForo 2 Hướng dẫn này không bao gồm Xenforo Enhanced Search và Elasticsearch. Xenforo Enhanced Search (Xf-ES) và Elaticsearch được tạo cho các diễn đàn lớn. Nó không được tối ưu hóa về mặt tài chính để mua chúng cho các diễn đàn nhỏ. Vì...
  2. PVS

    Tuyển dụng Công Ty TNHH Việt Nam Dai-Ichi Seiko tuyển dụng nhanh Nhân Viên IT

    Công Ty TNHH Việt Nam Dai-Ichi Seiko tuyển dụng nhanh Nhân Viên IT KHU VỰC: BÌNH DƯƠNG CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Tiếng Nhật, Công Nghệ Thông Tin, Quản Trị Mạng NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: Thương lượng MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Quản lý mạng internet, điện thoại của Công ty: - Quản...
Top Bottom