tính năng hẹn hò trên facebook

  1. PCO

    Tính năng giúp bạn "hẹn hò" nhanh chóng hơn đang được Facebook thử nghiệm

    Tính năng giúp bạn "hẹn hò" nhanh chóng hơn đang được Facebook thử nghiệm Một số người dùng gần đây phát hiện ra Facebook đang có vài sự thay đổi, có thể bạn sẽ thấy thông báo rằng " [Tên bạn bè] và 15 người khác có thể muốn gặp lại bạn trong tuần này." Sau đó bạn sẽ được xem bức ảnh của...
Top Bottom