tinh thanh

  1. PVS

    Tutorial 2x Cách thêm danh sách tỉnh thành khi đăng ký thành viên cho XenForo 2

    Cách thêm danh sách tỉnh thành khi đăng ký thành viên cho XenForo 2 Để hiển thị danh sách lựa chọn tỉnh thành khi đăng ký thành viên cho XenForo 2, các bạn làm theo cách sau: Mở template register_macros, tìm đoạn code sau: label="{{ phrase('location') }}" hint="{{...
Top Bottom