to khuon

  1. PVS

    Addon Thread Stencils - Tô khuôn chủ đề

    Thread Stencils - Tô khuôn chủ đề (Mặc định và tùy chỉnh nội dung cho bài viết mỗi diễn đàn) 1.0.0 Addon này cho phép bạn ấn định trước nội dung editor khi ai đó tạo ra một chủ đề mới. Bạn có thể xác định các văn bản cho mỗi diễn đàn. Cách hoạt động: Khi bạn chỉnh sửa một node trong ACP, bạn...
Top Bottom