tong hop

 1. PVS

  Addon 2x Assorted Interface Improvements - Cải tiến giao diện tổng hợp XenForo 2.2 1.0.0 Alpha 4

  Assorted Interface Improvements - Cải tiến giao diện tổng hợp XenForo 2.2 1.0.0 Alpha 4 Add-on nhỏ để cải thiện (?) UX trong giao diện. Một số phần tử mà quản trị viên tạo từ giao diện quản trị sử dụng "hệ thống phrase" để có thể dịch sang ngôn ngữ khác. Trong add-on này triển khai một overlay...
 2. PVS

  Addon 2x Assorted Interface Improvements - Cải tiến giao diện tổng hợp XenForo 2.2 1.0.0 Alpha 3

  Assorted Interface Improvements - Cải tiến giao diện tổng hợp XenForo 2.2 1.0.0 Alpha 3 Add-on nhỏ để cải thiện (?) UX trong giao diện. Một số phần tử mà quản trị viên tạo từ giao diện quản trị sử dụng "hệ thống phrase" để có thể dịch sang ngôn ngữ khác. Trong add-on này triển khai một overlay...
 3. PVS

  Addon 2x Assorted Interface Improvements - Cải tiến giao diện tổng hợp XenForo 2.2 1.0.0 Alpha 2

  Assorted Interface Improvements - Cải tiến giao diện tổng hợp XenForo 2.2 1.0.0 Alpha 2 Add-on nhỏ để cải thiện (?) UX trong giao diện. Một số phần tử mà quản trị viên tạo từ giao diện quản trị sử dụng "hệ thống phrase" để có thể dịch sang ngôn ngữ khác. Trong add-on này triển khai một overlay...
Top Bottom