toolbox

  1. PVS

    Addon 2x [XFI] Avatar Toolbox - Hộp công cụ Avatar cho XenForo 2 2.0.6 Patch Level 2

    [XFI] Avatar Toolbox - Hộp công cụ Avatar cho XenForo 2 2.0.6 Patch Level 2 Tính năng: Thay đổi kích thước ảnh đại diện (chỉ hoạt động trong PM và chủ đề) Thay đổi hình dạng của ảnh đại diện (chỉ hoạt động trong PM và chủ đề) Mọi thứ đều có thể tùy chỉnh và thay đổi trong cài đặt style. Hầu...
  2. PVS

    Addon 2x [xFv] Avatar Toolbox - Hộp công cụ Avatar cho XenForo 2

    [xFv] Avatar Toolbox - Hộp công cụ Avatar cho XenForo 2 1.0.1 Cho phép bạn thay đổi hình dạng và kích thước của hình đại diện người dùng. 5 Kích thước Avatar để lựa chọn. 20 Hình dạng Avatar để lựa chọn. Kích hoạt hình đại diện động mà không cần Imagemagik. Hỗ trợ cho avatar rộng và cao...
Top Bottom