topics

 1. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Featured image topics - Chủ đề hình ảnh nổi bật cho XenForo 2 3.0.11

  [XenGenTr] Featured image topics - Chủ đề hình ảnh nổi bật cho XenForo 2 3.0.11 Add-on giúp hiển thị các chủ đề nổi bật của bạn cùng với hình ảnh. Add-on được viết hoàn toàn bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tính năng: Quyền Có thể chọn nhóm người dùng mong muốn có thể thấy chủ đề nổi bật Có thể chọn...
 2. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Featured image topics - Chủ đề hình ảnh nổi bật cho XenForo 2

  [XenGenTr] Featured image topics - Chủ đề hình ảnh nổi bật cho XenForo 2 3.0.8 Add-on giúp hiển thị các chủ đề nổi bật của bạn cùng với hình ảnh. Add-on được viết hoàn toàn bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tính năng: Quyền Có thể chọn nhóm người dùng mong muốn có thể thấy chủ đề nổi bật Có thể chọn...
 3. PVS

  Addon 2x Topics - Thêm Topic vào XenForo 2

  Topics - Thêm Topic vào XenForo 2 1.0.2 Patch Level 1 Hiện tại, các diễn đàn bị hạn chế trong cách họ có thể quản lý nội dung. Các node buộc người dùng phải theo một đường dẫn cụ thể, các thẻ (tag) bị giới hạn về khả năng và được tạo bởi người dùng và khi được thêm vào với nhau, họ tạo ra một...
Top Bottom