translate

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Translate Outdated Phrases - Dịch Phrase lỗi thời cho XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Translate Outdated Phrases - Dịch Phrase lỗi thời cho XenForo 2 2.0.0 Thêm ''translate layout' vào trang với các phrase lỗi thời. Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn nhiều để dịch vô số phrase lỗi thời. Trong trường hợp của mình, mình đã phải xem lại hơn 1000 phrase lỗi thời. Sử dụng...
 2. PVS

  Addon 2x [cXF] Google Translate Forum - Thêm Google dịch vào diễn đàn XenForo 2 1.0.0

  [cXF] Google Translate Forum - Thêm Google dịch vào diễn đàn XenForo 2 1.0.0 Thêm Google Dịch vào diễn đàn của bạn với một số tính năng bổ sung. Tính năng: thiết lập kiểu: ngang, dọc hoặc đơn giản các vị trí được xác định trước: phía trên hoặc bên dưới thông báo, bên dưới breadcrumbs dưới...
 3. Blue

  Addon 2x [VNXF 2x] Google Trans - Add auto Google translate bar into your forum

  Hi every one, today I share a free addon. I hope you like it. Addon [VNXF 2x] Google Trans - Add auto Google translate bar into your forum help you to add google translate tool. It's appear right and below header navigation. You can select the language in admincp option. I'll very glad to...
 4. PVS

  Addon 2x Translate Outdated Phrases - Dịch Phrases lỗi thời cho XenForo 2

  Translate Outdated Phrases - Dịch Phrase lỗi thời cho XenForo 2 1.0.0 Thêm ''translate layout' vào trang với các phrase lỗi thời. Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn nhiều để dịch vô số phrase lỗi thời. Trong trường hợp của mình, mình đã phải xem lại hơn 1000 phrase lỗi thời. Sử dụng add-on này...
Top Bottom