translatepress pro

  1. M

    TranslatePress Pro v2.0.8 + Addons – WordPress Multilingual plugin

    TranslatePress Pro mang bản dịch đến trang web WordPress của bạn. Thông báo cho người dùng của bạn bằng cách dịch bất kỳ nội dung nào một cách dễ dàng, trực tiếp từ giao diện người dùng. Với khả năng dịch các bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh, các sản phẩm WooCommerce và thậm chí cả các...
Top Bottom