trash can

  1. PVS

    Addon 2x Move to Trash Can - Di chuyển vào thùng rác cho XenForo 2

    Move to Trash Can - Di chuyển vào thùng rác cho XenForo 2 2.0.0 Tăng năng suất của moderator bằng cách cho phép họ xóa và di chuyển một chủ đề tới box 'thùng rác' được chỉ định trong hai lần nhấp chuột. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom