trash

  1. PVS

    Addon Trash Forum - Diễn đàn thùng rác

    Trash Forum - Diễn đàn thùng rác 1.0.0 Add-on này cung cấp cho bạn khả năng tái chế các chủ đề/bài đăng thay vì xóa chúng. TÍNH NĂNG: - Khả năng chọn diễn đàn để làm thùng rác từ danh sách các node. - Khả năng tự động làm trống diễn đàn thùng rác trong x ngày. - Cho phép sử dụng diễn đàn thùng...
Top Bottom