trending

 1. PVS

  Addon 2x Trending - Thêm xu hướng vào XenForo 2 1.0.5 Patch Level 4

  Trending - Thêm xu hướng vào XenForo 2 1.0.5 Patch Level 4 Hiển thị nội dung tích cực và phù hợp nhất của bạn để người dùng của bạn có thể tìm thấy thông tin hiện tại và tham gia nhanh chóng. Xu hướng được tính toán phức tạp bởi một số yếu tố dựa trên loại nội dung. Điều này sẽ giúp tăng sự...
 2. PVS

  Addon 2x Trending - Thêm xu hướng vào XenForo 2 1.0.5 Patch Level 3

  Trending - Thêm xu hướng vào XenForo 2 1.0.5 Patch Level 3 Hiển thị nội dung tích cực và phù hợp nhất của bạn để người dùng của bạn có thể tìm thấy thông tin hiện tại và tham gia nhanh chóng. Xu hướng được tính toán phức tạp bởi một số yếu tố dựa trên loại nội dung. Điều này sẽ giúp tăng sự...
 3. PVS

  Addon 2x Trending - Thêm xu hướng vào XenForo 2

  Trending - Thêm xu hướng vào XenForo 2 1.0.4 Hiển thị nội dung tích cực và phù hợp nhất của bạn để người dùng của bạn có thể tìm thấy thông tin hiện tại và tham gia nhanh chóng. Xu hướng được tính toán phức tạp bởi một số yếu tố dựa trên loại nội dung. Điều này sẽ giúp tăng sự tham gia của...
 4. PVS

  Language 2x Trending French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Trending của XenForo 2

  Trending French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Trending của XenForo 2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Trending của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom