trinh bao ve

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] XenForo İçerik Koruyucu - Trình bảo vệ nội dung XenForo 2.2 1.2.5

    [XenGenTr] XenForo İçerik Koruyucu - Trình bảo vệ nội dung XenForo 2.2 1.2.5 Với add-on này, bạn có thể khiến nội dung của mình khó bị sao chép. Tính năng Bạn có thể vô hiệu hóa Hotkey: Ctrl+A (Windows và Linux), ⌘+A (macOS) Bạn có thể vô hiệu hóa Hotkey: Ctrl+C (Windows và Linux), ⌘+C...
  2. PVS

    Addon 2x [CSCN] Debug Defender - Trình bảo vệ Debug cho XenForo 2.2 1.0.0

    [CSCN] Debug Defender - Trình bảo vệ Debug cho XenForo 2.2 1.0.0 Khi sử dụng chế độ Development trên một trang web đang hoạt động, thông tin debug sẽ xuất hiện ở cuối mỗi trang, ảnh hưởng đến một số thông tin bí mật nhất định. Plugin này giải quyết vấn đề này bằng cách: 1. Tự động thay thế...
Top Bottom