trinh doc

 1. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Sesli Makale Okuyucu - Trình đọc bài báo âm thanh cho XenForo 2.2 1.0.0

  [XenGenTr] Sesli Makale Okuyucu - Trình đọc bài báo âm thanh cho XenForo 2.2 1.0.0 Với add-on, bạn có thể yêu cầu người dùng của mình đọc to một bài báo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x Feed reader - Trình đọc nguồn tin cho XenForo 2 1.6

  Feed reader - Trình đọc nguồn tin cho XenForo 2 1.6 Cho phép đọc các nguồn cấp RSS trong một trang. Add-on này sẽ cho phép các thành viên đọc các nguồn cấp RSS được chọn trong một trang. Các nguồn cấp được hiển thị trong HTML để bất kỳ thiết bị nào cũng có thể đọc được. Cách sử dụng: Thêm...
 3. PVS

  Addon 2x Feed reader - Trình đọc nguồn tin cho XenForo 2 1.5

  Feed reader - Trình đọc nguồn tin cho XenForo 2 1.5 Cho phép đọc các nguồn cấp RSS trong một trang. Add-on này sẽ cho phép các thành viên đọc các nguồn cấp RSS được chọn trong một trang. Các nguồn cấp được hiển thị trong HTML để bất kỳ thiết bị nào cũng có thể đọc được. Cách sử dụng: Thêm...
 4. PVS

  Addon 2x Feed reader - Trình đọc nguồn tin cho XenForo 2

  Feed reader - Trình đọc nguồn tin cho XenForo 2 1.0 Cho phép đọc các nguồn cấp RSS trong một trang. Add-on này sẽ cho phép các thành viên đọc các nguồn cấp RSS được chọn trong một trang. Các nguồn cấp được hiển thị trong HTML để bất kỳ thiết bị nào cũng có thể đọc được. Cách sử dụng: Thêm...
Top Bottom