trinh don

 1. PVS

  Addon 2x Quick Access Menu - Menu truy cập nhanh cho XenForo 2 1.0.1

  Quick Access Menu - Menu truy cập nhanh cho XenForo 2 1.0.1 Menu truy cập nhanh có thể tùy chỉnh. Tính năng: Thêm các mục menu với tiêu chí hiển thị tùy chỉnh Thêm widget với bộ mục menu đã chọn Thêm menu nổi với tập hợp các mục menu đã chọn Tùy chọn: Các mục menu nổi Style properties...
 2. PVS

  Addon Floating Menu - Tạo trình đơn nổi

  Floating Menu - Tạo trình đơn nổi 1.2.3 Với add-on này bạn có thể dễ dàng tạo ra một trình đơn nổi với các item không giới hạn. Tính năng: Style Properties để tùy chỉnh bất kỳ điều gì Các options khác nhau để kiểm soát bất cứ điều gì Icon Picker cho các item trình đơn Usergroup Permission...
 3. PVS

  Addon Push Menu - Trình đơn đẩy

  Push Menu - Trình đơn đẩy 1.1.0 Với add-on này, bạn có thể có một trình đơn đẩy với các tùy chọn khác nhau trong trang web của bạn và hiển thị các liên kết không giới hạn trong danh sách không giới hạn và bố trí dễ dàng để sử dụng bảng quản trị. Chỉ cần vào trang quản trị của nó và quản lý danh...
Top Bottom