trinh tao

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] QR Code Generator - Trình tạo mã QR cho XenForo 2.2 2.0.1

  [OzzModz] QR Code Generator - Trình tạo mã QR cho XenForo 2.2 2.0.1 Thêm mã QR cho trang hiện tại. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] QR Code Generator - Trình tạo mã QR cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] QR Code Generator - Trình tạo mã QR cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm mã QR cho trang hiện tại. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [XFA] Tags Generator - Trình tạo thẻ XenForo 2 3.1.0

  [XFA] Tags Generator - Trình tạo thẻ XenForo 2 3.1.0 Với add-on này từ XFA, bạn có thể tạo thẻ cho các phần tử không được gắn thẻ đầy đủ trên diễn đàn của mình, hỗ trợ việc gắn thẻ nội dung sau: Chủ đề Tài nguyên Hơn nữa trong tương lai Trình tạo tìm kiếm các chủ đề đáp ứng các tiêu chí bạn...
 4. PVS

  Addon 2x [XFA] Tags Generator - Trình tạo thẻ XenForo 2 3.0.3

  [XFA] Tags Generator - Trình tạo thẻ XenForo 2 3.0.3 Với add-on này từ XFA, bạn có thể tạo thẻ cho các phần tử không được gắn thẻ đầy đủ trên diễn đàn của mình, hỗ trợ việc gắn thẻ nội dung sau: Chủ đề Tài nguyên Hơn nữa trong tương lai Trình tạo tìm kiếm các chủ đề đáp ứng các tiêu chí bạn...
 5. PVS

  Addon 2x Ebay link generator - Trình tạo liên kết ebay XenForo 2 1.2

  Ebay link generator - Trình tạo liên kết ebay XenForo 2 1.2 Trình tạo liên kết tìm kiếm trên ebay. Mục tiêu của add-on này là thay thế các liên kết eBay trong các tin nhắn đã hết hạn bằng các liên kết tìm kiếm eBay mới. Cách sử dụng: Thêm phần sau vào URL diễn đàn của bạn...
 6. PVS

  Addon 2x Banner Advert Generator - Trình tạo banner quảng cáo cho XenForo 2

  Banner Advert Generator - Trình tạo banner quảng cáo cho XenForo 2 1.0.0 Đây là một công cụ dành cho các developer đang tạo kiểu cho các vị trí quảng cáo của họ. Công cụ này được truy cập thông qua chức năng template trong đó bạn chỉ định kích thước của quảng cáo và tùy chọn, id cho div và...
Top Bottom