trình thu thập thông tin

  1. M

    Cấp quyền truy cập thu thập thông tin cho google adsense

    Mọi người ơi, có ai bị lỗi thu thập thông tin cho những trang yêu cầu phải đăng nhập khi chạy google adsense không ạ. Mình đang gặp rắc rối với cái này, quảng cáo không hiển thị được trong một số trang như: Xem chi tiết tài khoản, Đăng chủ đề mới,... Có bạn nào từng nhập cái này thành công hok...
Top Bottom